Các loại giấy tờ thủ tục hải quan

Sau đây phnompenhspeed.com tổng hợp các giấy tờ thủ tục cần chuẩn bị khi đi khai báo hải quan

Nhập khẩu

Tờ khai hải quan:

Chứng từ chính để làm thủ tục thông quan. Tờ khai này được doanh nghiệp điền vào theo mẫu có sẵn của hải quan. Sử dụng phần mềm hải quan để làm tờ khai này. Trên đây sẽ ghi chi tiết các thông tin về lô hàng của doanh nghiệp cần nhập khẩu.

Hoá đơn thương mại (Invoice):

chứng từ thanh toán mà người bán cấp cho người mua (người nhập khẩu). Nó ghi thông tin hàng hoá, giá trị và phương thức giao hàng.

Phiếu đóng gói (Packing list):

Trên đây ghi tất cả thông tin vật lý của lô hàng: Loại hàng, khối lượng, số lượng, bao bì, vị trí và kể cả cách bốc dỡ hàng. Packing listinvoice dễ bị nhầm lẫn phì có mẫu và thông tin khá giống nhau. Tuy nhiên cần phân biệt 2 loại chứng từ này vì chức năng của chúng là khác nhau.

Hợp đồng (Contract):

Đây là bằng chứng cho thoả thuận trao đổi giữa 2 bên. Đương nhiên là hải quan chỉ cần bản sao của hợp đồng thôi.

Vận đơn (B/L):

giấy tờ thủ tục hải quan

Là chứng từ đại diện cho sự sở hữu hàng hoá. Nó được người vận chuyển cấp cho bên gửi hàng và sau cùng chuyển về cho người nhận hàng. Tuỳ vào hình thức thanh toán mà phải nộp bản sao hay bản gốc. Đối với L/C thì chỉ cần bản sao. Nhưng với TT hay DP thì phải nộp bản gốc.

Lệnh giao hàng (D/O):

Lệnh này được lấy tại cơ quan của người vận chuyển sau khi nhận được thông báo hàng đến.

Các chứng từ khác

Các giấy C/O hay giấy kiểm dịch, giấy giới thiệu công ty.

Cách tiến hành

Đến cơ quan hãng tàu lấy D/O trước. Lúc này phải cần đến vận đơn B/L. Vì vậy phải đảm bảo phải nhận vận đơn trước khi hàng cập bến.

Lúc này bộ chứng từ đã đầy đủ (nếu như đã chuẩn bị trước hết theo yêu cầu). Hãy đến cơ quan hải quan để đăng ký, kiểm hoá nếu cần rồi nộp thuế. Sau khi đã hoàn tất thì thanh lý và có thể lấy hàng.

Xuất khẩu

Tờ khai

Hoá đơn

Phiếu đóng gói

Hợp đồng

Cách thực hiện

Đăng ký làm thủ tục hải quan với bộ hồ sơ đã chuẩn bị.

Sau đó làm kiểm hoá nếu cần thiết rồi niêm phong hàng.

Sau đó nộp thuế và thanh lý hàng.

Facebook: http://bit.ly/2mjBU7L

Youtube: http://bit.ly/2zz6UX3

Website: https://phnompenhspeed.com