Mẫu hợp đồng dịch vụ khai thuê hải quan

Sau đây là những phần chính của một mẫu hợp đồng dịch vụ khai hải quan được thu thập từ một đại lý

Bên đại lý:

Công ty: Công ty TNHH vận tải Phnompenh Speed

Địa chỉ: Số x789 CMT8, P. 5, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Website: phnompenhspeed.com

Người đại diện: Ông …

MST:…

Tài khoản ngân hàng:…….

Bên khách hàng:

Công ty: Cty TNHH Thương mại xuất khẩu ABC

Địa chỉ: S nhà 3696, đường 3-2, P. Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Thái Bình , Việt Nam

Website: https://phnompenhspeed.com

Người đại diện: Ông…

MST:…..

Tài khoản ngân hàng:…..

Mục đích và đối tượng của hợp đồng

Bên B (chủ hàng) chỉ định bên A (đại lý) làm thủ tục Hải quan; đại lý giao nhận; vận chuyển hàng cho bên B trong năm 2017.

Số lượng: căn cứ trên vận đơn, hoá đơn thương mại của mỗi chuyến hàng.

Phương tiện vận tải: Đường biển, đường không.

Địa điểm nhận hàng: Cảng Hải Phòng, cảng hàng không.

Địa điểm giao hàng: Bên A giao hàng tại nhà máy của bên B.

Thời gian giao hàng: Ngay sau khi hoàn tất thủ tục Hải quan.

Phương thức giao nhận hàng hoá

1. Bên A có trách nhiệm thay mặt bên B tiến hành toàn bộ quá trình làm việc với Hải quan, đại lý tàu, cảng; và các cơ quan hữu quan khác để làm thủ tục xuất nhập khẩu giao nhận; và vận chuyển số hàng từ địa điểm nhận hàng do bên B; hoặc cảng quy định về đến địa điểm được bên B chỉ định.

2. Hai bên sẽ giao nhận tại nhà máy của bên B trên cơ sở số lượng và hiện trạng hàng như tại địa điểm đã nhận hàng; theo đúng như hiện trạng và tài liệu giấy tờ hàng hoá xuất/ nhập khẩu về.

3.Kết thúc đợt hàng về, hai bên cử đại diện lập biên bản giao nhận hàng tại Công ty bên B theo mẫu biểu của bên B.

Quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên

Quyền hạn và trách nhiệm của bên B

Cung cấp cho bên A đầy đủ chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với trường hợp: cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin; các chứng từ liên quan đến lô hàng; cung cấp các chứng từ không hợp pháp cho bên A dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Quyền hạn và trách nhiệm của bên A

Khai, ký tên và đóng dấu trên chứng từ khai báo hải quan như hợp đồng, invoice, packing list.

Nộp và xuất trình bộ hồ sơ Hải quan có liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu.

Xuất trình hàng hoá để cơ quan Hải quan kiểm tra.

Có thể thay mặt bên B nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, các loại thuế khác; lệ phí và các khoản thu khác có liên quan đến hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Đệ trình các khiếu nại, yêu cầu xét lại; điều chỉnh các quyết định của cơ quan Hải quan liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp thực hiện không đúng những công việc được uỷ quyền. Hoặc khai không đúng những thông tin và chứng từ liên quan do bên B cung cấp.

 hop dong mau

Các điều khoản khác

Hai bên cam kết thực hiện đúng diều khoản đã ký trong hợp đồng này. Không bên nào tự ý sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng. Mọi sửa đổi bổ xung phải được hai bên bàn bạc thống nhất. Và được thể hiện bằng phụ lục hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện nếu có sự cố gì xảy ra hai bên cùng bàn bạc giải quyết. Nếu không tự giải quyết được sẽ đưa ra toà kinh tế thuộc toà án nhân dân TP Hải Phòng. Mọi phán quyết của Toà là cơ sở để hai bên thực hiện.

Hợp đồng này có 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản. Chúng có giá trị pháp lý như nhau, hiệu lực từ ngày ký.

mẫu hợp đồng dịch vụ khai thuê hải quan

Lưu ý rằng hợp đồng dịch vụ hải quan không ràng buộc trong một bố cục cụ thể. Mỗi bên dịch vụ khác nhau sẽ có một mẫu hợp đồng riêng. Tuy nhiên, bốc cục của hợp đồng phải được đảm bảo những chỉ tiêu như:

  • Làm rõ thông tin của các pháp nhân liên quan.
  • Làm rõ nghĩa vụ của các bên.
  • Chi tiết về thời gian, địa điểm và các thông tin liên quan đến sự kiện.

Kết nối với chúng tôi trên:

Facebook: https://goo.gl/4wHEvq

Website: https://phnompenhspeed.com

Youtube: http://bit.ly/2zz6UX3